راهنمای تهیه فایل ویدئوییبرای مقالات پذیرش شده به صورت ارائه شفاهی 

 

1- تهیه فایل ارائه مطابق با الگو (فارسی  و انگلیسی).


2- تهیه ویدئوی سخنرانی از روی فایل ارائه با زمان حداکثر 15 دقیقه  به فرمت mp4.  


  • برای ساخت ویدئو میتوانید از ابزارهای ضبط صفحه نمایش مانند Bandicam-Bandicut یا TuneFab Screen Recorder استفاده نمایید. در صورت عدم آشنایی با این ابزارها به ویدیو راهنمای استفاده از این ابزارها (راهنما Bandicam-Bandicut  و راهنما TuneFab Screen Recorder) مراجعه کنید. 


3پس از تهیه ویدئو درصورتی که حجم آن بالاتر از 50 مگابایت باشد، لازم است با استفاده از ابزارهای کاهش حجم، مانند HandBrakeحجم ویدئو را به 50 مگابایت کاهش دهید. در صورت عدم آشنایی با این ابزار به ویدیو راهنمای استفاده از این ابزار (راهنما HandBrakeمراجعه کنید. 

 

4- نام خانوادگی و کد مقاله را به عنوان نام فایل ارائه و ویدیو انتخاب نمایید. به عنوان مثال برای همکار محترم با نام خانوادگی منصوری و کد مقاله  A1542-AIMC52نام فایلها به صورت زیر در نظر گرفته شود:   

Mansouri-1542.pdf. وMansouri-1542.mp4  

سپس هر دو فایل را در یک پوشه قرار داده و آن پوشه را با نرم افزارهای فشرده ساز مانند zip یا rar فشرده نمایید و به عنوان مثال به صورت زیر نام گذاری کنید:

 Mansouri-1542.rar


5- به اطلاعیه های موجود در سایت کنفرانس دقت فرمایید. همکاران کمیته اجرایی پنجاه و دومین کنفرانس ریاضی ایران در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت و چگونگی ارسال فایل ها را به اطلاع شما خواهند رساند.