لطفاً پوشه هرزنامه (اسپم) ایمیل خود را چک نمایید.

 

 

خیر، می­توانید بدون داشتن مقاله هم در کنفرانس شرکت کنید. به سربرگ ثبت نام -> شرکت در کنفرانس مراجعه کنید.

 

 

بله،  به سربرگ ثبت نام -> شرکت در کنفرانس مراجعه نمایید. باید نوع عضویت را "شرکت در کنفرانس بدون ارائه مقاله با صدور گواهی شرکت" انتخاب گردد.

 

 

خیر، لطفاً به تعهدنامه اخلاقی کنفرانس در قسمت راهنمای ارسال و پیگیری مقاله توجه فرمایید.

 

 

خیر

 

 

خیر

 

 

بله و هزینه پوستر با ارایه شفاهی یکسان است.

 

 

نویسنده مسئول مقاله

 

 

بله

 

 

بله

 

 

بله