1- در سایت کنفرانس ثبت نام کردم اما ایمیلی که شامل نام کاربری و رمز عبور باشد دریافت نکردم؟
2- آیا برای شرکت در کنفرانس باید حتما مقاله داشته باشیم؟
3- آیا می توان در کنفرانس بدون داشتن مقاله شرکت نمود و گواهی شرکت هم دریافت نمایم؟
4- آیا مقالات ترجمه شده با موضوعات مرتبط نیز قابل ارسال برای کنفرانس است یا خیر؟
5- آیا نویسنده یا همکارانش برای ارائه مقاله باید به یک دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی وابسته باشند؟
6- آیا یک فرد برای شرکت در کنفرانس باید به دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی وابسته باشد؟
7- آیا باید هزینه ثبت نام برای مقاله پذیرفته شده به صورت پوستر پرداخت شود؟
8- هزینه ثبت نام مقاله بعهده چه کسی است؟
9- آیا باید مقاله پوستر هم در ایام کنفرانس ارائه داده شود؟
10- آیا مقاله پوستری در مجموعه مقالات کنفرانس چاپ می شود؟
11- آیا برای مقاله پوستر گواهی صادر می شود؟

1- در سایت کنفرانس ثبت نام کردم اما ایمیلی که شامل نام کاربری و رمز عبور باشد دریافت نکردم؟ up

 لطفاً پوشه هرزنامه (اسپم) ایمیل خود را چک نمایید.

 

 

2- آیا برای شرکت در کنفرانس باید حتما مقاله داشته باشیم؟ up

خیر، می­توانید بدون داشتن مقاله هم در کنفرانس شرکت کنید. به سربرگ ثبت نام -> شرکت در کنفرانس مراجعه کنید.

 

 

3- آیا می توان در کنفرانس بدون داشتن مقاله شرکت نمود و گواهی شرکت هم دریافت نمایم؟ up

بله،  به سربرگ ثبت نام -> شرکت در کنفرانس مراجعه نمایید. باید نوع عضویت را "شرکت در کنفرانس بدون ارائه مقاله با صدور گواهی شرکت" انتخاب گردد.

 

 

4- آیا مقالات ترجمه شده با موضوعات مرتبط نیز قابل ارسال برای کنفرانس است یا خیر؟ up

خیر، لطفاً به تعهدنامه اخلاقی کنفرانس در قسمت راهنمای ارسال و پیگیری مقاله توجه فرمایید.

 

 

5- آیا نویسنده یا همکارانش برای ارائه مقاله باید به یک دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی وابسته باشند؟ up

خیر

 

 

6- آیا یک فرد برای شرکت در کنفرانس باید به دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی وابسته باشد؟ up

خیر

 

 

7- آیا باید هزینه ثبت نام برای مقاله پذیرفته شده به صورت پوستر پرداخت شود؟ up

بله و هزینه پوستر با ارایه شفاهی یکسان است.

 

 

8- هزینه ثبت نام مقاله بعهده چه کسی است؟ up

نویسنده مسئول مقاله

 

 

9- آیا باید مقاله پوستر هم در ایام کنفرانس ارائه داده شود؟ up

بله

 

 

10- آیا مقاله پوستری در مجموعه مقالات کنفرانس چاپ می شود؟ up

بله

 

 

11- آیا برای مقاله پوستر گواهی صادر می شود؟ up

بله