بخش ایران IEEE

بخش ایران IEEE

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

ISC
00210-32556

ISC 00210-32556

مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری

مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

دانشگاه ولی عصر رفسنجان

دانشگاه ولی عصر رفسنجان

مجتمع آموزش عالی بم

مجتمع آموزش عالی بم

بانک تجارت

بانک تجارت

شرکت ملی صنایع مس ایران

شرکت ملی صنایع مس ایران

پژوهشگاه دانش های بنیادی

پژوهشگاه دانش های بنیادی