درباره بنیانگذار دانشگاه شهید باهنر کرمان* 


مرحوم مهندس علیرضا افضلی پور از نیکوکاران و خیرین به نام ایرانی، گرچه کرمانی نبود اما با تاسیس دانشگاه در کرمان، نامش در تاریخ کرمان ماندگار شد. علیرضا افضلی پور فرزند حسین افضلی پور در روز دوشنبه ششم فروردین 1288 هجری شمسی در تهران به دنیا آمد. او تحصیلات ابتدایی را در تهران و لیسانس خود را در رشته شیمی در فرانسه اخذ کرد. سپس برای تکمیل تحصیلات خود در رشته شیمی کشاورزی به مدت دو سال در شهر لیل دوره تخصصی شیمی کشاورزی را گذراند. مهندس علیرضا افضلی پور پس از پایان تحصیلات عالی در آذر ماه 1316 به ایران بازگشت. وی به بازرگانی در حوزه برق روی آورد و تاجری موفق بود که توانست سرمایه قابل توجهی فراهم کند. اما همیشه پند پدر در اندیشه او زنده بود که «پسرم برو تحصیل کن، همه چیز را بیاموز و بعد که برگشتی به فرهنگ مملکتت خدمت کن». ایشان در سال 1348 با خانم فاخره صبا ازدواج می کند و در سال 1349 اندیشه خود و تصمیم بزرگش را با ایشان مبنی بر انفاق دارایی در راه خدمت به فرهنگ و علم و دانش درمیان می گذارد. تصمیم سترگ او با استقبال همسر گرانقدرش که خود از شخصیت های فرهنگی بود، روبرو می شود. این دو فرهیخته هم پیمان می شوند که دانشگاهی در یکی از مناطق محروم کشور بسازند و سرانجام در سال 1350 این قرعه به نام کرمان می خورد و مقدمات اولیه تأسیس دانشگاه در کرمان آغاز می گردد. ایشان در مسیر تأسیس دانشگاه از ابتدای امر تا پایان عمر تلاش های بسیار زیادی نمودند و در این راستا متحمل زحمات فراوان و قابل ملاحظه ای شدند و تمام دارایی خود و همسرشان، حتی منازل مسکونی ایشان در این راه هزینه گردید. عکسهای روی پوسترکنفرانس مربوط به این دو بزرگوار است. مهندس علیرضا افضلی پور در تاریخ هجدهم فروردین ماه 1372 و بانو فاخره صبا در تاریخ بیست و دوم تیر ماه 1386 دعوت حق را لبیک گفته و به دیار باقی شتافتند. روحشان شاد، یادشان گرامی و راهشان پر رهرو باد.   

 

_____________________________________________

*مطالب این بخش برگرفته از کتاب زیر است: 

شمس الدین نجمی، کرمان و دانشگاه، انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، 1381 


روایتی از دانشگاه شهید باهنر کرمان از زبان بنیانگذار آن