1- دکتر غلامرضا آقاملایی ( دانشگاه شهید باهنر کرمان aghamollaei@uk.ac.ir  
2- دکتر محمد ابراهیمی ( دانشگاه شهید باهنر کرمان mohamad_ebrahimi@uk.ac.ir  
3- دکتر ندا ابراهیمی دانشگاه شهید باهنر کرمان n_ebrahimi@uk.ac.ir  
4- دکتر کامبیز افروز ( دانشگاه شهید باهنر کرمان afrooz@uk.ac.ir  
5- دکتر وحید امیرزاده گوغری ( دانشگاه شهید باهنر کرمان v_amirzadeh@uk.ac.ir  
6- دکتر محمد ایزدی دانشگاه شهید باهنر کرمان izadi@uk.ac.ir  
7- دکتر ارشام برومند سعید (دبیر کمیته اجرایی) 
دانشگاه شهید باهنر کرمان arsham@uk.ac.ir  
8- دکتر رضا پورموسی دانشگاه شهید باهنر کرمان pourm@uk.ac.ir  
9- دکتر آزیتا تاج الدینی دانشگاه شهید باهنر کرمان atajadini@uk.ac.ir  
10- دکتر سوده حسینی ( دانشگاه شهید باهنر کرمان so_hosseini@uk.ac.ir  
11- دکتر سید محمدمهدی حسینی ( دانشگاه شهید باهنر کرمان mhosseini@uk.ac.ir  
12- دکتر فاطمه خالویی دانشگاه شهید باهنر کرمان f.khalooei@uk.ac.ir  
13- دکتر محسن خسروی ( دانشگاه شهید باهنر کرمان khosravi_mm@uk.ac.ir  
14- دکتر اسماعیل رستمی ( دانشگاه شهید باهنر کرمان e_rostami@uk.ac.ir  
15- دکتر سعیده رشیدی دانشگاه شهید باهنر کرمان saeedeh.rashidi@uk.ac.ir  
16- دکتر ابوالفضل رفیع پور ( دانشگاه شهید باهنر کرمان rafiepour@uk.ac.ir  
17- دکتر زهره زمانی دانشگاه شهید باهنر کرمان z.zamani@uk.ac.ir  
18- دکتر سمیه زنگویی زاده دانشگاه شهید باهنر کرمان zangoei@uk.ac.ir  
19- دکتر عباس سالمی پاریزی (دبیر کمیته علمی)
دانشگاه شهید باهنر کرمان salemi@uk.ac.ir  
20- دکتر حبیب الله سعیدی ( دانشگاه شهید باهنر کرمان saeedi@uk.ac.ir  
21- دکتر محمد سلیمانی باغشاه دانشگاه شهید باهنر کرمان m.soleymani@uk.ac.ir  
22- دکتر نصرت اله شجره پورصلواتی ( دانشگاه شهید باهنر کرمان salavati@uk.ac.ir  
23- دکتر عالمه شیخ حسینی دانشگاه شهید باهنر کرمان sheikhosseini@uk.ac.ir  
24- دکتر ایوب شیخی ( دانشگاه شهید باهنر کرمان sheikhy.a@uk.ac.ir  
25- دکتر فرید صابری موحد ( دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان fdsaberi@gmail.com  
26- دکتر لعیا علی احمدی پور دانشگاه شهید باهنر کرمان l.aliahmadipour@uk.ac.ir  
27- دکتر شکوفه قربانی ( دانشگاه شهید باهنر کرمان sh.ghorbani@uk.ac.ir  
28- دکتر مرجان کوچکی رفسنجانی ( دانشگاه شهید باهنر کرمان kuchaki@uk.ac.ir  
29- دکتر نجمه منصوری ( دانشگاه شهید باهنر کرمان n.mansouri@uk.ac.ir  
30- دکتر سید شاهین موسوی میرکلائی ( دانشگاه شهید باهنر کرمان smousavi@uk.ac.ir  
31- دکتر حسین مومنایی کرمانی (
دانشگاه شهید باهنر کرمان momenaee@uk.ac.ir  
32- دکتر اکبر نظری ( دانشگاه شهید باهنر کرمان nazari@uk.ac.ir  
33- دکتر طیبه واعظی زاده دانشگاه شهید باهنر کرمان waezizadeh@uk.ac.ir  
34- دکتر عزت ولی پور دانشگاه شهید باهنر کرمان valipour@uk.ac.ir  
35- دکتر سینا هدایت دانشگاه شهید باهنر کرمان s_hedayat@uk.ac.ir  
36- دکتر محمدعلی یعقوبی (دبیر کنفرانس)
دانشگاه شهید باهنر کرمان yaghoobi@uk.ac.ir  

 
اساتید مدعو همکار با کمیته اجرایی


1- دکتر نجمه حسینی پور

2- دکتر اکبر رضایی

3- دکتر سعیده ظهیری

4- دکتر نرجس مطهری

5- دکتر سمیه معتمد

6- دکتر نسیبه ملاحسنی 

دانشجویان همکار با کمیته اجرایی
   
1- سیاوش ابراهیمی
2- فاطمه افشارمنش
3- امیر ایرانمنش
4- رضوان ایرانمنش
5- مهرداد ایلاقی
6- زهرا بکتاشی
7- سامیه بنی اسدی
8- فاطمه بهاالدینی بهاابادی
9- رضا پوراصغری
10- پریسا ترابی
11- ریحانه سادات حافظی فرد
12- پویا حیدرآبادی
13- مهشید خالویی
14- فاطمه دریابیگی
15- رضا دوسنکی
16- ساناز دولتی
17- مهلا ده تفی زاده
18-  سعید ذاکری
19- فاطمه رجب پور
20- میلاد ریاحی
21- فاطمه زارعی
22- حمید زنگی آبادی زاده
23- نرگس شریف نسب
24- حانیه شهیدی
25- فریده صباح
26- دلبر فقیه
27- نرگس کوهستانی
28- سید محمد موسوی خلیجی
29- عبدالحسین ناصر اسدی
30- اکرم نورمحمدی
31- سیدفاضل هاشمی