1- دکتر ارشام برومند سعید   دبیر اجرایی کنفرانس
2- دکتر ماه بانو تاتا   استاد پیشکسوت و بازنشسته دانشگاه شهید باهنر کرمان
3- دکتر مهدی رجبعلی پور   استاد پیشکسوت و بازنشسته دانشگاه شهید باهنر کرمان
4- دکتر اسداله رضوی   استاد پیشکسوت و بازنشسته دانشگاه شهید باهنر کرمان
5- دکتر حسن رنجبر عسکری   رئیس دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
6- دکتر محمدمهدی زاهدی   نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی
7- دکتر علی زینی وند    استاندار کرمان
8- دکتر عباس سالمی پاریزی   دبیر علمی کنفرانس
9- دکتر محمدعلی طاهر   رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان 
10- دکتر ماشااله ماشین چی   استاد پیشکسوت و بازنشسته دانشگاه شهید باهنر کرمان
11- دکتر حسین محبی   رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان 
12- دکتر محمود محسنی مقدم   استاد پیشکسوت و بازنشسته دانشگاه شهید باهنر کرمان
13- دکتر حسین مهرابی   معاون امور اقتصادی استانداری کرمان
14- دکتر حسین نظام آبادی پور   معاون پژوهشی دانشگاه شهید باهنر کرمان 
15- دکتر محمدعلی نوراللهی   رئیس مجتمع آموزش عالی بم
16- دکتر سید منصور واعظ پور   رئیس انجمن ریاضی ایران
17- دکتر محمدعلی یعقوبی   دبیر کنفرانس