درباره دانشکده ریاضی و کامپیوتر


دانشکده ریاضی و کامپیوتر دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 1374 تاسیس شد و در حال حاضراین دانشکده دارای پنج بخش،  ریاضی محض،  ریاضی کاربردی،  آموزش ریاضی،   آمار و  علوم کامپیوتر است.  بعلاوه، یک  مرکز پژوهشی ریاضی به نام مرکز پژوهشی ریاضی ماهانی در جوار این دانشکده فعالیت دارد.  قبل از تاسیس دانشکده، بخش ریاضی از سال 1354 به عنوان یکی از قدیمیترین و توانمندترین گروه­های آموزشی ریاضی دانشگاه­های کشور فعالیت داشته است. یکی از مهم­ترین فعالیت­های این بخش راه­اندازی و ایجاد دوره­های تحصیلات تکمیلی اعم از کارشناسی ارشد در سال 1363 و دکتری در سال 1367 بوده که اولین، دومین  و سومین دانش آموختگان دوره دکتری در کشور از این بخش هستند. شایان ذکر است که اعطای اولین درجه دکتری افتخاری ریاضی نیز به مرحوم استاد پرویز شهریاری از پیشکسوتان ترویج ریاضی (در سال 1381) توسط این بخش انجام شده است.

دانشکدة ریاضی و کامپیوتر هم اکنون با 56 نفر عضو هیات علمی تمام وقت در آموزش و تربیت دانشجویان در دوره­های مختلف تحصیلی با 59 نفر دانشجوی دکتری، 143 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد و  618 نفر دانشجوی کارشناسی مشغول به فعالیت است.


معرفی دانشکده ریاضی و کامپیوتر


وب سایت دانشکده ریاضی و کامپیوتر