درباره دانشگاه شهید باهنر کرمان


دانشگاه شهید باهنرکرمان در جنوب شرقی شهر کرمان و در زمینی به مساحت 5000000 مترمربع بنا گردیده و فعالیت آموزشی خود را در سال 1354 آغاز نمود.  براساس فعالیت­های آموزشی و پژوهشی چشمگیر دانشگاه در طول 46 سال گذشته، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه شهید باهنر کرمان را در زمره دانشگاه­ های برتر ایران می­ شناسد.  فضای آموزشی و پژوهشی دانشگاه در ابتدای تأسیس 25000 مترمربع برای تعداد 5000 دانشجو در نظر گرفته شده بود اما در حال حاضر این فضا در مجموع به بیش از230000 متر مربع و تعداد  دانشجویان به بیش از 14000 دانشجو افزایش یافته است.

 در حال حاضر، دانشگاه شهید باهنر کرمان با تعداد 605 نفر عضو هیأت علمی تمام وقت (99 نفر استاد، 188 نفر دانشیار، 272 نفر استادیار و 46 نفر مربی)، قریب به همین تعداد مدرس مدعو و 555 نفر کارشناس و کارمند در قالب 11 دانشکده، 1 مجتمع آموزش عالی، 2 مرکز آموزش عالی، 1 پردیس دانشگاهی، 5 پژوهشکده، 1 مرکز پژوهشی و 64 گروه آموزشی در امور آموزشی، پژوهشی و اجرائی فعالیت دارد. دانشجویان این دانشگاه در بیش از 300 رشته و گرایش، مشغول به تحصیل هستند. همچنین دانشگاه در بیش از 190 رشته و گرایش در دوره­های کارشناسی­ ارشد و دکتری دانشجو می‌پذیرد.


 وب سایت دانشگاه شهید باهنر کرمان


نماهنگی از دانشگاه شهید باهنر کرمان