برای تکمیل فرم نظرسنجی به سامانه وارد شوید و یا اینکه عضو شوید.
نظرسنجی
1 ارزیابی شما از محتوای مطالب سایت کنفرانس
2 ارزیابی شما از اطلاع رسانی توسط گروه های واتس آپی
3 ارزیابی شما از سیستم ارسال مقالات
4 ارزیابی شما از روند داوری مقالات
5 ارزیابی شما از تاریخ های اعلام شده
6 ارزیابی شما از اخذ نمایه IEEE برای کنفرانس
7 ارزیابی شما از نحوه پاسخگویی به مشکلات و سوالات
8 ارزیابی شما از برنامه ریزی سخنرانی ها
9 ارزیابی شما از برنامه ریزی پوسترها
10 ارزیابی شما در مورد انتخاب سخنران های مدعو
11 ارزیابی شما در مورد انتخاب سخنران های عمومی
12 ارزیابی شما از نحوه برگزاری آنلاین سخنرانی ها
13 ارزیابی شما از نحوه برگزاری آنلاین ارایه پوسترها
14 ارزیابی شما از میزگرد "تأثیر همه گیری کووید 19 بر آینده رشته ریاضی در دانشگاه"
15 ارزیابی شما از میزگرد "چالشهای پیش رو در توسعه رشته های علوم ریاضی در ایران"
16 ارزیابی شما از کارگاه "علوم داده و کاربردهای آن" (در صورت شرکت در کارگاه)
17 ارزیابی شما از کارگاه "آموزش ریاضی" (در صورت شرکت در کارگاه)
18 ارزیابی شما از گردهمایی سالیانه کمیته بانوان
19 ارزیابی شما از مراسم افتتاحیه
20 ارزیابی شما از مراسم اختتامیه
21 ارزیابی کلی شما از برگزاری کنفرانس
22 نظرات و پیشنهادات
برای تکمیل فرم نظرسنجی به سامانه وارد شوید و یا اینکه عضو شوید.